Stilbeelden van video, 1998

Deze video is gemaakt voor de bibliotheek van de Universiteit Maastricht. Ik heb verschillende manieren verzonnen waarop geschreven tekst opgenomen kan worden, centraal punt is het hoofd en de mogelijke ingangen. De camera maakt een rondgang door de bibliotheek en ziet studenten op verschillende manieren ‘lezen’; via de haren, de mond, de wangen, de oren en de bovenkant van het hoofd. Ik heb studenten van de UM gevraagd de rollen te spelen. Hier zijn stilbeelden van de video te zien.

Stills of video, 1998
This video was made for the library of the University of Maastricht, and was also recorded there. I thought of various ways to let information enter the brain. Central point is the head and the possible entries. The camera wanders thruogh the library and sees students read in different ways: by using their hair, their mouth, their cheeks, their ears and the top of their head. Students of the University were asked to play the roles.