Werk voor Schefferbeurs 2003
Dordrechts museum
Ary Scheffer was een 19e eeuwse schilder. Op 29 juli 1830 werd Ary Scheffer’s dochter Cornelia geboren. Zij staat ingeschreven als dochter van Ary Scheffer en Maria Johanna de Nes. Ze is opgevoed door vrienden van Scheffer en later door Scheffers moeder. Over Cornelia’s moeder was tot nu toe niets bekend.

Op basis van deze gegevens heb ik een verhaal verzonnen over een geheime liefde. Deel van het verhaal is een brief van Scheffers geliefde aan hem. In de video “De geheime liefde van Ary Scheffer” zijn fragmenten van die brief als ondertitels bij zijn schilderijen weergegeven, en wordt het verhaal verteld.

Work for Scheffergrant, 2003, Museum of Dordrecht
Ary Scheffer was a painter in the 19th century. The 29th of July, 1830, Ary Scheffers daughter Cornelia was born. She is registered as daughter of Ary Scheffer and Maria Johanna de Nes. She was raised by friends of Ary Scheffer, and later on by Scheffers mother. We don’t know anything about Cornelia’s mother.

Based on these facts, I made up a story about a secret love. Part of the story is a letter that this mysterious woman wrote to Ary Scheffer. Fragments of this letter are shown in a video as subtitles, combined with paintings of Ary Scheffer. These paintings play an important role in the story.