Paviljoensgracht Den Haag Hot Red Lokaal  2002

  • Plaats:
    Tussen een beeld van Spinoza en een straat met raamprostitutie.
    Gebeurtenis:
    Een prostituee en een filosoof lazen voor. De prostituee las voor uit werken van en over Spinoza, en de filosoof las voor uit werken van en over prostituees.
    Hoe?
  • De bezoeker meldde zich bij een van de voorlezers, die beide vrouw waren. De bezoeker en zij namen een klapstoel en zochten een rustige plek  om te zitten. De voorlezer bepaalde (eventueel in overleg met de bezoeker) wat er voorgelezen werd. De prostituee en de filosofe waren door mij voorzien van een boek met daarin voor elk 5 zeer verschillende teksten.

 

Paviljoensgracht, The Hague, Hot Red Room, 2002
Location:

A small park between a statue of Spinoza and a street with prostitutes.
Event:
A prostitute and a philosopher were reading to visitors. The prostitute read texts written by Spinoza, or texts about Spinoza. The philosopher read from books written by prostitutes or writings about prostitutes.
How?
Both readers were female. The visitor chose the one that he/she wanted to listen to. Visitor and reader grabbed a chair and sat down somewhere in the park.The reader decided what she would read to this visitor. I provided them each with 5 totally different texts.