2004, Glaspaleis, Museum de Stadsgalerij Heerlen
Achtergrond:

Het Glaspaleis in Heerlen is een gebouw uit 1935 dat net volledig gerestaureerd is. Volgens sommigen zijn de kosten van de resaturatie onverantwoord hoog geworden. In het gebouw huizen nu o.a. de bibliotheek, een filmhuis en onderin het gebouw Museum De Stadsgalerij. Vanuit het museum kwam de vraag om een bijzonder project rondom de 4-daagse opening van het gebouw.

2004, Glasspalace, Museum De Stadsgalerij Heerlen
Background of the situation:
The Glasspalace in Heerlen was built in 1935. It has been fully renovated for some years, and it is now re-opening. Some people think that the costs of the renovation got out of hand. The building houses various cultural institutions like the library, a cinema and, in the cellar of the building, museum The Stadsgalerij. The museum asked for a special project during the events of the re-opening.

Project rond fictieve ontdekking
Per toeval is enige tijd geleden een belangrijke ontdekking gedaan. Onder het pas geleden prachtig gerenoveerde Glaspaleis in Heerlen blijken de resten te liggen van een romeinse tempel. De bouwperiode van deze tempel wordt gesitueerd in dezelfde periode als die van de Heerlense thermen, tweede helft van de 2e eeuw na Christus. De tempel heeft een buitenomvang van ongeveer 12 bij 15 meter en moet een typisch Gallo-Romeins uiterlijk hebben gehad. De tempel was waarschijnlijk gewijd aan Minerva. Deze spectaculaire vondst zal nog verder onderzocht en gedocumenteerd moeten worden.

Project – Fictive discovery
By accident, an important discovery was made.
Beneath the recently fully renovated Glasspalace, the remains of a roman temple are found.
The temple dates from the same period as the Roman Baths in Heerlen, second half of the 2th century. The outer area measures approximately 12 by 15 meters, and must have had a typical Gallo-Roman appearance. The temple was probably dedicated to Minerva. This spectacular finding will of course need further investigation and documentation.