Interviews
Een aantal direct betrokkenen zijn kort na de ontdekking van de tempelresten geïnterviewd. Deze interviews zijn vastgelegd op de dvd ‘romeinse tempelresten ontdekt onder glaspaleis’.
Enkele citaten:
Frans Potma, technische dienst Stadsgalerij – ‘allemaal water op de vloer, dus dat was even schrikken’
Victor Hopman, onderzoeker Geodelft – ‘we hadden al een vermoeden dat het zoiets zou kunnen zijn’
Lara Laken, conservator Thermenmuseum – ‘voor Heerlen is het ook een heel belangrijke vondst’
Ton van Mastrigt, stadsarchitect – ‘het heeft mij zeer verbaasd, dat had ik hier echt niet verwacht’
Loek Damen, wethouder cultuur –‘daar zal in ieder geval nog over gestudeerd moeten worden’
Adri Broeders, interim directeur Glaspaleis – ‘echt blij kan ik er niet mee zijn’

Interviews
Some people who are directly involved were interviewed directly after the discovery.
These interviews are recorded and collected on a dvd called ‘Remains of Roman temple found beneath Glasspalace’.
Some quotes from the interviews:
Frans Potma, technical service Stadsgalerij: “lots of water on the floor, I really paniced!”
Victor Hopman, researcher of Geodelft:  “we had a hunch it could be something like this”
Lara Laken, curator of the Roman Baths museum in Heerlen: “for Heerlen, this is a very important discovery”
Ton van Mastrigt, city architect of Heerlen: “I am higly surprised, I did not except this find at this place”
Loek Damen, alderman for culture: “we will have to discuss this situation in detail”
Adri Broeders, interim director of the Glass Palace: “I cannot say that I am very happy about this”

Interviews
Deze interviews met deskundigen gaan over onderwerpen die direct te maken hebben met Bijzondere Dienstverlening. Alle diensten vinden plaats in de openbare ruimte. De interviews gaan over gedrag in de openbare ruimte en inrichting van de openbare ruimte. De deskundigen zijn mensen die zich in hun werk gespecialiseerd hebben op een bepaald onderwerp (theoretisch deskundigen), of mensen die praten vanuit hun eigen ervaringen (ervaringsdeskundigen). Zo is een politieagent geïnterviewd over het dragen van een uniform, een psycholoog over oogcontact en afstand tussen onbekenden in de openbare ruimte, een kind over schommelen, een stedenbouwkundige over waar mensen elkaar ontmoeten in de openbare ruimte, een bestuurswetenschapper over handhaving, uniformen en chaos in de stad, en diverse mensen over hun eigen gedrag in de openbare ruimte. Op de website www.bijzonderedienstverlening.nl zijn de interviews als video te bekijken.

 

Interviews
All services took place in public area’s, like squares, parks, in busses, libraries and on the streets. These interviews with experts referred to different views on behaviour in – and organisation of the public area. The experts are people who are professionaly specialized in a certain subject (Theorethical experts) or people who are talking about their personal experiences (Experience-based experts). For example, a policeman was talking about wearing a uniform, a psychologist on eyecontact and distance between strangers in public area’s, a child talks about being on a swing, an urban planner on how people have contact in public area’s, an expert in control of behaviour in public spaces talks about regulating behaviour, uniforms and pleasant chaos, and several people talk about their own behaviour in public area’s. On www.bijzonderedienstverlening.nl all interviews can be seen as video (in dutch)

Privacy Preference Center