Tot hoe hoog komt dat water dan als er geen dijken zouden zijn? Op het schoolplein tot ongeveer 1 meter. Met een stok waarop de hoogte van 1 meter  is aangegeven wordt gemeten tot hoe hoog dat water bij ieder kind zou komen.

‘Kijk hoe hoog dat water bij jou komt!’