Kunstvlaai, Fam Ruim, Amsterdam 2012
November/december 2012: Kunstvlaai 2012, INexactly this, met Fam. Ruim.

Lucht gaat uw lichaam in, er weer uit, en gaat daarna iemand anders’ lichaam in. Dat klinkt behoorlijk intiem. Toch doen we daar niet moeilijk over, we delen lucht met iedereen.

Luchtmixen / Airblending bekijkt onze houding ten opzichte van het delen van lucht. 420 glazen potten zijn gevuld met lucht in kantoren op de Zuidas. Die potten werden tijdens de Kunstvlaai verspreid door het Kunstvlaai-gebouw. Bezoekers werden uitgenodigd deze potten te openen, daardoor mixten zij kantoorlucht met kunstlucht. Elke pot bevatte een genummerd certificaat voor degene die de pot opende.

Omgekeerd werd ook in de kantoren lucht gemixt. Potten met kunstlucht werden verspreid in de deelnemende kantoren. Werknemers van die kantoren werden uitgenodigd om die potten te openen.

Met dank aan Ernst & Young, Akzo Nobel en Boekel De Nerée

 

Kunstvlaai, Fam Ruim, Amsterdam 2012
November/december 2012: Kunstvlaai 2012, INexactly this, with Fam. Ruim.

Air enters your body, leaves it and then enters someone else’s body.
That sounds pretty intimate. Yet it looks like we don’t bother, we share air with everyone, everyday.

Luchtmixen / Airblending reflects on the way we feel about sharing air. 420 jars were filled with air in Zuid-as offices. The jars were spread throughout the Kunstvlaai building. Visitors were invited to open the jars. By doing so, they blended office air with art air. Each jar contained a uniquely numbered certificate for the person that opened it. The opened jars were collected and filled with art air. Then they were redistributed in the offices of the Zuid-as.

With special thanks to Ernst & Young, Akzo Nobel en Boekel De Nerée; locations Zuidas