Van 23 november tot 2 december 2012: deelname aan Kunstvlaai 2012, INexactly this, met Fam. Ruim.

Lucht gaat uw lichaam in, er weer uit, en gaat daarna iemand anders’ lichaam in. Dat klinkt behoorlijk intiem. Toch doen we daar niet moeilijk over, we delen lucht met iedereen.

Luchtmixen / Airblendingbekijkt onze houding ten opzichte van het delen van lucht. 420 glazen potten zijn gevuld met lucht in kantoren op de Zuidas. Die potten worden tijdens de Kunstvlaai verspreid door het Kunstvlaai-gebouw. Bezoekers worden uitgenodigd deze potten te openen, daardoor mixen zij kantoorlucht met kunstlucht. Elke pot bevat een genummerd certificaat voor degene die de pot heeft geopend.

 Met dank aan Ernst & Young, Akzo Nobel en Boekel De Nerée

Op centraalpunt.wordpress.com zijn alle projecten van Fam.Ruim voor de Kunstvlaai te volgen.