Geluid voor een tunnel

2016, Oostelijke fietsbuis Statentunnel, Rotterdam

Judith van den Berg voelt zich uitgedaagd door deze tunnel. Iedere keer als ze er doorheen gaat transformeert hij tot een vliegtuig. Dat heeft geleid tot ‘Geluid voor een tunnel’, gepresenteerd op 8 januari. In de tunnel waren purser- en (co)-piloot teksten te horen van 3 verschillende vluchten. Voor passanten en bezoekers waren er boekjes met teksten die ze zelf konden uitspreken, en waarbij ook de bestemming zelf gekozen kon worden. De ‘vlucht’ werd stopgezet en de microfoon werd gebruikt door degene die live een fragment wilde uitspreken.

Voorbeeld fragment:
Dames en heren, de gezagvoerder heeft het teken riemen vast uitgeschakeld, u kunt nu vrij bewegen door de cabine. Onze services vandaag: over een paar minuten serveren wij soft drinks, koffie, thee en water. Ook alcoholische dranken zijn verkrijgbaar. Daarna serveren wij de lunch. Het lunch menu vindt u in de zak van de stoel voor u. Voor verdere details over de service vandaag verwijzen wij graag naar het inflight magazine. Laat het ons weten als u vragen heeft. Bedankt voor uw aandacht.

Dank voor jullie stem: Dido Jäkel, Jan van Peet, Odile Jordan, Jeroen Hoorn, Marije de Bont, Martin Jäkel
Dank voor je elektriciteit: Michiel Kappetein
Dank voor jullie advies en medewerking: WG Theatertechniek, Rob Wagelmans, Marc Kossmann, gemeente Rotterdam

Sound for a tunnel

2016, Eastern tube for cyclists of Statentunnel, Rotterdam

Judith van den Berg feels challenged by this tunnel. Every time she passes through it transforms into a plane. That experience has led to ‘Sound for a tunnel, presented on January 8, 2016. In the tunnel, you could hear textfragments of pursers and (co-)pilots. 3 different flights (destinations and voices) were used. For passengers, there were booklets with texts they could read out loud in the tunnel. The current flight would be paused, and the passenger who wanted to read out the fragment was given a microphone.

Example of a fragment:
Ladies and gentlemen, the Captain has turned off the Fasten Seat Belt sign, and you may now move around the cabin. For your comfort and safety, there are 12 flight attendants on board today. If you need assistance, please contact any of them. Now I would like to announce our services today. In a few minutes, we will be serving red wine and soft drinks, followed by lunch. Our lunch menu is in the seat pocket in front of you. After meal, duty free service will start. Make your choice from the duty free booklet in the seat pocket as well. Our entertainment program will be 7 movies at different channels. Two hours before arrival, snacks and beverage will be served. For further details on the service today, please refer to your in-flight magazine. Any question, please let us know. Thank you for your time.

Thanks for your voice: Dido Jäkel, Jan van Peet, Odile Jordan, Jeroen Hoorn, Marije de Bont, Martin Jäkel
Thanks for the electricity: Michiel Kappetein
Thanks for your advice and cooperation: WG Theatertechniek, Rob Wagelmans, Marc Kossmann, gemeente Rotterdam