Museum De Stadsgalerij Heerlen, kunstsupermarkt 2007
Ik ben gefascineerd door boodschappenlijstjes die achterblijven in winkelkarren en mandjes. Al die briefjes zijn verschillend, en elk briefje is heel persoonlijk. Aan sommige zie je dat ze in haast geschreven zijn, anderen zijn heel precies en onderverdeeld in hoofdstukken zoals fruit, vlees, groente. Het soort papier van ieder briefje verschilt en vaak staan er extra dingen op, zoals wat er die dag gedaan moeten worden, of een tekeningetje, telefoonnummer of aanwijzing voor iemand anders die de boodschappen doet.
Voor deze kunstsupermarkt heb ik mijn collectie boodschappenbriefjes gefotografeerd en als dia-show op een dvd gezet. Een kort fragment van deze dia-show is hier te zien. Verder bood ik tijdens de Kunstsupermarkt houten kistjes aan, met daarin een gevonden boodschappenbriefje en een brief van mij aan degene die het kistje koopt. In die brief ga ik verder in op wat de briefjes bijzonder maakt, en op dit briefje in het bijzonder.

Museum The Stadsgalerij Heerlen
Artsupermarket 2007
I am fascinated by shoppinglists that stay behind in shopping carts. They are all different, every one of them is personal. Some are written in a hurry, others are very neat and organized in chapters loke meat, vegetables, fruits. The kind of paper that is used differs, and often there is extra information on it, like what should ne done that day, or a little drawing, a phonenumber or a note to someone who does the shopping.

For this Art Supermarket I photographed my collection of shoppinglists, and showed them as slides. A short fragment of the slideshow can be seen here. Visitors could buy a wooden box, with in it one of the shopping lists from my collection, and a letter from me to the person that bought the box. In the letter I explain what I like about the lists, and what touches me in this particular shopping list.