Bijzondere Dienstverlening
KORT, Tilburg, 2011

Van 4-24 april 2011 vond in de openbare ruimte van Tilburg het project Bijzondere Dienstverlening plaats. Een nieuwe vorm van dienstverlening waarbij tijdelijk stadspersoneel ongevraagd diensten verleende. De dienstverleners waren herkenbaar aan hun uniform met logo. De verschillende diensten:

stoelen voorverwarmen
aandachtig aankijken
de tijd omroepen
een praatje maken
schommels duwen
zachte fietsbanden oppompen

Op de website www.bijzonderedienstverlening.nl is alles rond het project te zien. Hier konden belangstellenden zich aanmelden als dienstverlener, er zijn instructiefilms te zien voor de verschillende diensten, en interviews met deskundigen over gedrag van mensen in- en inrichting van de openbare ruimte.

met dank aan KORT (Kunst in de openbare ruimte Tilburg)

Special Services
KORT, Tilburg, 2011

In 2011, the project ‘Special Services’ took place in Tilburg (April 4 – 24).
A new service: temporary city-staff carried out special services, without asking if these services were wanted.
The staff wore uniforms with the logo of this project. The services:

pre-heating chairs
looking at someone intense
calling out the time
having a short conversation
pushing swings
pumping up soft bicycle tyres

On the website www.bijzonderedienstverlening.nl you can find more information on the project: People wanting to take part as staffmember could register, instructionfilms for the services could be seen, as interviews with experts. These interviews referred to different views on behaviour in – and organisation of the public area.

Special thanks to KORT (Art in public space Tilburg)