Minerva
We denken dat deze tempel aan Minerva gewijd was, omdat hier vlakbij, in de Geleenstraat, in 1877 een beeld van Minerva gevonden is. Het beeld is hier geplaatst in de omtrekken van de tempel, op de plaats waar een dergelijk beeld hoorde te staan.

Minerva
The temple was probably dedicated to Minerva.
Close to the Glass Palace, at the Geleen straat, a statue of Minerva was found in 1877.
The statue is presented here inside the outlines of the temple, at the place where we think it belonged.