Lezingen
Op 6 april 2011 werd een lezingenavond georganiseerd rondom Bijzondere Dienstverlening.

Sprekers:
Bas Haring is filosoof. Op een frisse en toegankelijke manier probeert hij wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat ‘t begrijpbaar wordt voor jan en alleman. Via boeken, columns, lezingen en tv. Aan de Universiteit Leiden is hij o.a. bijzonder hoogleraar “publiek begrip van wetenschap”. Op deze avond ging hij op zijn eigen manier in op Bijzondere Dienstverlening.
Sander van der Ham is stadspsycholoog (niet verbonden aan een bepaalde stad). Hij onderzoekt gedrag in de openbare ruimte van steden. Voor deze lezing is hij op zoek gegaan naar de ziel van Tilburg. Die ziel wordt bepaald door de mensen die in Tilburg wonen, zij geven betekenis aan de stad door erin te leven. Sander van der Ham heeft voor zijn lezing onderzoek gedaan in Tilburg, zo heeft hij video-opnames gemaakt, experimenten gedaan en een aantal Tilburgers geïnterviewd.
Ingrid Luycks is historica en kunsthistorica, en eigenaar van Luycks Gallery in Tilburg. Haar lezing betrof een onderwerp waar zij patent op heeft: Absurdisme in Tilburg.
Judith van den Berg is beeldend kunstenaar. Zij heeft het project Bijzondere Dienstverlening bedacht. Ze heeft de avond ingeleid en heeft iets meer laten zien van haar werk en speciaal gefocust op Bijzondere Dienstverlening.

 

Lectures
On April 6 2011, an evening with lectures was organized as part of the project.

Speakers:
Bas Haring
A Dutch philosopher, writer, television presenter and professor.
Haring tries to make others think about simple and complex issues.
Sander van der Ham
Urban psychologist, doing research on behaviour in public area’s.
Ingrid Luycks
Historian and art historian, owner of Luycks Gallery in Tilburg.
Judith van den Berg
Artist, initiator of the project.