De kinderen interviewen elkaar over verzamelen. Ze schrijven vragen op, en pakken dan blind een briefje waarmee ze aan iemand anders uit de klas worden gekoppeld. Diegene gaan ze hun vragen stellen, en andersom.

Daarna vertellen ze in de kring wat ze te weten zijn gekomen over elkaars verzamelingen.