Boek
Wat is dit voor kasteel?
Wie ligt daar te slapen?
Wat voor verhalen zouden er te verzinnen zijn over de ruïne en de slapende jongen?
Is het een verhaal van nu, of van lang geleden? Of zal het zich in de toekomst afspelen?Zou het kasteel door de ouderdom zijn vervallen, of is het verwoest?
Waar waren/zijn de verschillende ruimtes voor?
Heeft Floris de Vijfde hier iets mee te maken? Of Dirk de Derde, of Doornroosje, of een onbekende graaf of prins?
Wat zou er gebeuren als de jongen wakker wordt?

Samen met bewoners (volwassenen en kinderen door elkaar) zijn verhalen en afbeeldingen ontwikkeld over het kasteel en de slapende jongen. Dit zijn verhalen/afbeeldingen die echt waar hadden kunnen zijn, maar ook sprookjes, plattegronden, tekeningen, achtergrondinformatie en foto’s. Alle teksten en afbeeldingen zijn in een boek bij elkaar gebracht. Bewoners en mensen die bij de instanties onder de flat werken hebben een boekje gekregen. Het boekje is te verkrijgen bij VVV Vlaardingen en bij mij.

Book
What kind of castle is this?
Who is sleeping in the trunk?
Which stories could be made about the ruin and the sleeping boy?
Is it a story that could have happened now, or would you date in prior ages? Or in the future?
Is the castle destroyed by an enemy, or did it disintegrate by time?
What are/were the different area’s for?
Is Floris the 5th related to this castle? Or Dirk the 2th or the 3th? Or the sleeping beauty, or an unknown prince?
What if the boy wakes up?
Inhabitants (adults and children) developed stories and images about the castle and the sleeping boy. Some are stories that could have been true, some are fairytales, groundplans, drawings, theoretical backgrounds and photographs. Every contribution is included in a book. Inhabitants and those involved all received a copy of the book. The book can be obtianed at the tourist office in Vlaardingen and with the artist.