Eerste steen
De eerste steen van Kasteel Westwijk is gelegd door de voorzitster van de bewonerscommissie. Kasteel Westwijk heeft een fundering, en de bouw is gecombineerd met de herbestrating van de stoep.

 

First stone
The first stone of The Westwijk Castle was layed by the chairperson of the council of inhabitants. The making of the fundaments of the Westwijk Castle are combined with the renovation of the pavement.