Thuis / At home

Thuis
Rotterdam, 2011

Op uitnodiging van galeriehouder Frank Taal maakten 20 kunstenaars een speciaal werk voor THUIS, een tentoonstelling in en aan zijn huis in het centrum van Rotterdam, naast de Laurenskerk. De persoonlijke band met deze kunstenaars is beslissend geweest voor de samenstelling van de groep. In de wijze waarop Frank invulling geeft aan zijn curatorschap vervaagt de scheidslijn tussen werk en privé vaak. Een gegeven dat in meer of mindere mate voor elke galeriehouder geldt. Met deze tentoonstelling geeft hij uiting aan een diepgevoelde verwantschap met de kunstenaar en met het opengooien van de deuren worden de kunstenaars middels hun werk in zijn huis geplaatst. De bezoeker wordt een bijzondere, wellicht zelfs iets voyeuristische kijk gegund in dit persoonlijk interieur met kunstwerken die op dit moment zijn toegesneden en symbool staan voor de persoonlijke banden tussen beeldmaker en beeldtoner.

Willem Besselink, Richard Hutten, Anouk Griffioen, Hester Scheurwater, Mike Ottink, Harold Linker, Anique Weve, occypying space.com, Daan den Houter, Saminte Ekeland, Judith van den Berg, Anne van Eck, Aeneas Wilder, David Adams, Hans Citroen, Rolf den Dunnen, Eelko Moorer, Mischa van der Wekke , Alexander van Merle, Paul Vinken.

 

At home
Rotterdam, 2011

At the invitation of gallery owner Frank Taal, 20 artists participated in Thuis (at home), an exhibition in his own house. The personal relation with these artists has been the deciding factor in assembling this gruop of artists. Every artist made a special work for this exhibition. Frank Taal does not separate his personal and his professional life. He feels deeply connceted with artists and places them (for this occasion) inside his personal spaces. The visitor could take a voyeuristc look into his private surroundings. These surroundings were enriched with artworks which were made for this moment and were symbolic for the personal relation between creator and presentator.

Willem Besselink, Richard Hutten, Anouk Griffioen, Hester Scheurwater, Mike Ottink, Harold Linker, Anique Weve, occypying space.com, Daan den Houter, Saminte Ekeland, Judith van den Berg, Anne van Eck, Aeneas Wilder, David Adams, Hans Citroen, Rolf den Dunnen, Eelko Moorer, Mischa van der Wekke , Alexander van Merle, Paul Vinken.

 

Vingerafdruk / Fingerprint

Vingerafdruk
De vingerafdruk van Frank Taal is omgezet naar een stempel. De stempel hing bij de voordeur aan de muur, een ander exemplaar werd gebruikt om de duim van de aanwezigen op de tentoonstelling te bestempelen met de duimafdruk van Frank Taal.

Fingerprint
Frank Taals fingerprint was used to make stamps.
One of these stamps was placed at the frontdoor.
Another one was used to stamp the the fingerprint of Frank Taal on the thumb of the visitors.

Beeldkrant / Newspaper

Beeldkrant
Bij deze tentoonstelling is een beeldkrant verschenen. In de beeldkrant hebben de deelnemende kunstenaars een beeld-of tekstbijdrage geleverd die te maken heeft met de relatie tussen thuis en werk.

Newspaper
On the occasion of this exhibition, a special newspaper was made, filled with images.
Every participating artist made a contribution in text or image, examining the relation between ‘work’ and ‘home’.

Organisatie / Organization

Organisatie
De tentoonstelling THUIS werd georganiseerd door Frank Taal, Judith van den Berg en Saminte Ekeland.

Organization
The exhibition was organized by Frank Taal, Judith van den Berg and Saminte Ekeland.