Romeinse tempelresten / Remains of Roman temple

2004, Glaspaleis, Museum de Stadsgalerij Heerlen
Achtergrond:

Het Glaspaleis in Heerlen is een gebouw uit 1935 dat net volledig gerestaureerd is. Volgens sommigen zijn de kosten van de resaturatie onverantwoord hoog geworden. In het gebouw huizen nu o.a. de bibliotheek, een filmhuis en onderin het gebouw Museum De Stadsgalerij. Vanuit het museum kwam de vraag om een bijzonder project rondom de 4-daagse opening van het gebouw.

2004, Glasspalace, Museum De Stadsgalerij Heerlen
Background of the situation:
The Glasspalace in Heerlen was built in 1935. It has been fully renovated for some years, and it is now re-opening. Some people think that the costs of the renovation got out of hand. The building houses various cultural institutions like the library, a cinema and, in the cellar of the building, museum The Stadsgalerij. The museum asked for a special project during the events of the re-opening.

Project rond fictieve ontdekking
Per toeval is enige tijd geleden een belangrijke ontdekking gedaan. Onder het pas geleden prachtig gerenoveerde Glaspaleis in Heerlen blijken de resten te liggen van een romeinse tempel. De bouwperiode van deze tempel wordt gesitueerd in dezelfde periode als die van de Heerlense thermen, tweede helft van de 2e eeuw na Christus. De tempel heeft een buitenomvang van ongeveer 12 bij 15 meter en moet een typisch Gallo-Romeins uiterlijk hebben gehad. De tempel was waarschijnlijk gewijd aan Minerva. Deze spectaculaire vondst zal nog verder onderzocht en gedocumenteerd moeten worden.

Project – Fictive discovery
By accident, an important discovery was made.
Beneath the recently fully renovated Glasspalace, the remains of a roman temple are found.
The temple dates from the same period as the Roman Baths in Heerlen, second half of the 2th century. The outer area measures approximately 12 by 15 meters, and must have had a typical Gallo-Roman appearance. The temple was probably dedicated to Minerva. This spectacular finding will of course need further investigation and documentation.

 

 

Interviews

Interviews
Een aantal direct betrokkenen zijn kort na de ontdekking van de tempelresten geïnterviewd. Deze interviews zijn vastgelegd op de dvd ‘romeinse tempelresten ontdekt onder glaspaleis’.
Enkele citaten:
Frans Potma, technische dienst Stadsgalerij – ‘allemaal water op de vloer, dus dat was even schrikken’
Victor Hopman, onderzoeker Geodelft – ‘we hadden al een vermoeden dat het zoiets zou kunnen zijn’
Lara Laken, conservator Thermenmuseum – ‘voor Heerlen is het ook een heel belangrijke vondst’
Ton van Mastrigt, stadsarchitect – ‘het heeft mij zeer verbaasd, dat had ik hier echt niet verwacht’
Loek Damen, wethouder cultuur –‘daar zal in ieder geval nog over gestudeerd moeten worden’
Adri Broeders, interim directeur Glaspaleis – ‘echt blij kan ik er niet mee zijn’

Interviews
Some people who are directly involved were interviewed directly after the discovery.
These interviews are recorded and collected on a dvd called ‘Remains of Roman temple found beneath Glasspalace’.
Some quotes from the interviews:
Frans Potma, technical service Stadsgalerij: “lots of water on the floor, I really paniced!”
Victor Hopman, researcher of Geodelft:  “we had a hunch it could be something like this”
Lara Laken, curator of the Roman Baths museum in Heerlen: “for Heerlen, this is a very important discovery”
Ton van Mastrigt, city architect of Heerlen: “I am higly surprised, I did not except this find at this place”
Loek Damen, alderman for culture: “we will have to discuss this situation in detail”
Adri Broeders, interim director of the Glass Palace: “I cannot say that I am very happy about this”

Omtrekken tempel / Outlines temple

Omtrekken
De omtrekken van de tempel zijn een aantal dagen afgebeeld geweest op de vloer van de Stadsgalerij, onderin het Glaspaleis. Er werden rondleidingen gegeven langs de tempelomtrekken.

Outlines
The outlines of the temple were depicted on the floor of the museum.
Along the outlines of the temple, guided tours were organized.

Minerva

Minerva
We denken dat deze tempel aan Minerva gewijd was, omdat hier vlakbij, in de Geleenstraat, in 1877 een beeld van Minerva gevonden is. Het beeld is hier geplaatst in de omtrekken van de tempel, op de plaats waar een dergelijk beeld hoorde te staan.

Minerva
The temple was probably dedicated to Minerva.
Close to the Glass Palace, at the Geleen straat, a statue of Minerva was found in 1877.
The statue is presented here inside the outlines of the temple, at the place where we think it belonged.