I desire, I am not afraid

I desire, I am not afraid
Tafel, kleifiguren, teksten, tekeningen
2016

Art Space ‘Eye Love You’, Rotterdam
Saminte Ekeland en Rolf den Dunnen, initiatiefnemers en curatoren, bedachten voor een tentoonstelling in hun Art Space een groep kunstenaars en een thema: I desire, I am not afraid. Ik maakte een scene-achtige installatie met een tafel, figuren, teksten en tekeningen, voortkomend uit mijn gedachtes over angst en verlangen. Menselijke drijfveren, angsten en verlangens staan altijd in relatie tot anderen. Hoeveel macht wil je hebben over anderen, hoe autonoom wil je zijn? Hoe dichtbij een ander kun je komen, voel je je gewaardeerd door anderen, hoeveel rekening wil je houden met anderen? Denk je een rol te hebben ten opzichte van anderen, waar leg je je grenzen in de omgang met een ander, waar ligt jouw grens tot waar mensen mogen komen?

Kunstenaars: Saminte Ekeland, Rolf den Dunnen, Robert Stroomberg, Rabin Huissen, Judith van den Berg

I desire, I am not afraid
Table, figures, texts, drawings
2016

Art Space ‘Eye Love You’, Rotterdam
Saminte Ekeland and Rolf den Dunnen, initiators and curators, planned this exhibition in their Art Space ‘Eye love you’. They came up with a group of artists and a theme: ‘I desire, I am not afraid’. I made a scene-like installation with a table, figures of clay, texts and drawings, result of my thoughts on anxiety and desire. Driving forces behind behaviour, fears and desires are always related to others. How much power do you want to have over others, how autonomous do you want to be? How close can you get to someone, do you feel appreciated by others, do you take into account what others want: a great deal, a bit, a little? Do you think you are playing a role in the life of others, where do you place boundaries in your behaviour towards others, how close can others get to you?

Artists:  Saminte Ekeland, Rolf den Dunnen, Robert Stroomberg, Rabin Huissen, Judith van den Berg