CBK

Rotterdams Fabrikaat, CBK Rotterdam, 2003

Het CBK Rotterdam vroeg om een werk voor een weekend, waarbij de buurt rondom het CBK betrokken zou worden. Ik heb 7 instellingen bedacht die ook als CBK konden worden afgekort. Deze fictieve CBK’s bestonden elk een half uur of een uur, m.b.v. ingehuurde figuranten uit de buurt. Zij kwamen bijvoorbeeld een compliment vertellen aan de balie tijdens ‘Centrum voor Buurt Komplimenten’, of ze deden mee met de ‘Club voor Bewegen en Knikkebollen’. Op het raam stond steeds de naam van het CBK van dat moment, die werd elke keer snel vervangen door de naam van het/de nieuwe CBK.

Club voor Bewegen en Knikkebollen / Club for Moving and Dozing
Centrum voor Baardige Kerels / Center for Bearded Guys
Contant Bank Krediet / Cash Bank Credit
Centrum voor Buurt Klachten / Center for Neighbourhood Complaints
Cowboys, Ballerina’s en Knakworsten /  Cowboys, Ballerina’s and Sausages
Comité voor Belangrijke Kleding / Comittee for Important Clothing
Centrum voor Buurt Komplimenten / Center for Neighbourhood Compliments

Product of Rotterdam, CBK Rotterdam, 2003
The Center for the Arts in Rotterdam (CBK) asked for a work for a weekend, in which the people living in the neighbourhood of the CBK would be involved. I came up with 7 institutions that could also be shortened as CBK (in dutch). These CBK’s all were realised for half an hour or an hour, with the help of people from the neighbourhood, who were asked to be part of the institution of that moment. For instance, they were asked to come to the CBK to give a compliment about the neighbourhood during the Center for Neighbourhood Complaints, or to take part in the Club for Moving and Dozing. On the window the name of the current CBK was depicted, and quickly replaced by the new institution just before it started.

Club voor Bewegen en Knikkebollen

 

 

 

Centrum voor Baardige Kerels

 

 

 

Contant Bank Krediet

 

 

 

Centrum voor Buurt Klachten

 

 

 

 

 

Cowboys, Ballerina's en Knakworsten

 

 

 

Comité voor Belangrijke Kleding

 

 

 

Centrum voor Buurt Komplimenten