Bijzondere Dienstverlening / Special Services

Bijzondere Dienstverlening
KORT, Tilburg, 2011

Van 4-24 april 2011 vond in de openbare ruimte van Tilburg het project Bijzondere Dienstverlening plaats. Een nieuwe vorm van dienstverlening waarbij tijdelijk stadspersoneel ongevraagd diensten verleende. De dienstverleners waren herkenbaar aan hun uniform met logo. De verschillende diensten:

stoelen voorverwarmen
aandachtig aankijken
de tijd omroepen
een praatje maken
schommels duwen
zachte fietsbanden oppompen

Op de website www.bijzonderedienstverlening.nl is alles rond het project te zien. Hier konden belangstellenden zich aanmelden als dienstverlener, er zijn instructiefilms te zien voor de verschillende diensten, en interviews met deskundigen over gedrag van mensen in- en inrichting van de openbare ruimte.

met dank aan KORT (Kunst in de openbare ruimte Tilburg)

Special Services
KORT, Tilburg, 2011

In 2011, the project ‘Special Services’ took place in Tilburg (April 4 – 24).
A new service: temporary city-staff carried out special services, without asking if these services were wanted.
The staff wore uniforms with the logo of this project. The services:

pre-heating chairs
looking at someone intense
calling out the time
having a short conversation
pushing swings
pumping up soft bicycle tyres

On the website www.bijzonderedienstverlening.nl you can find more information on the project: People wanting to take part as staffmember could register, instructionfilms for the services could be seen, as interviews with experts. These interviews referred to different views on behaviour in – and organisation of the public area.

Special thanks to KORT (Art in public space Tilburg)

Instructies / Instructions

Instructies
Voor elke dienst is een instructievideo gemaakt waarin een voorbeeld-dienstverlener laat zien hoe de dienst kan worden uitgevoerd. Er zijn toelichtingen bij ingesproken. Op de website www.bijzonderedienstverlening.nl zijn alle instructievideo’s te zien. Hierboven is de instructie Zachte banden oppompen te zien.

Instructions
For every service, an instructionvideo is made.
A staffmember shows how this service can be performed. On the website you can see all instruction video’s (only in dutch) www.bijzonderedienstverlening.nl.
Above: the instruction for Pumping up soft bicycle tyres.

Dienstverleners aan het werk / Staff at work

Dienstverleners
De dienstverleners werkten tussen 9 en 5 uur, van maandag t/m zaterdag. Een dienst duurde 3 uur, de dienstverleners kregen een wijk toegewezen waar die dienst zich afspeelde.

Staff
Staff worked from 9 to 5, monday to Saturday.
A shift lasted 3 hours, staffmembers were appointed an area in which they were to perform their service.

Interviews

Interviews
Deze interviews met deskundigen gaan over onderwerpen die direct te maken hebben met Bijzondere Dienstverlening. Alle diensten vinden plaats in de openbare ruimte. De interviews gaan over gedrag in de openbare ruimte en inrichting van de openbare ruimte. De deskundigen zijn mensen die zich in hun werk gespecialiseerd hebben op een bepaald onderwerp (theoretisch deskundigen), of mensen die praten vanuit hun eigen ervaringen (ervaringsdeskundigen). Zo is een politieagent geïnterviewd over het dragen van een uniform, een psycholoog over oogcontact en afstand tussen onbekenden in de openbare ruimte, een kind over schommelen, een stedenbouwkundige over waar mensen elkaar ontmoeten in de openbare ruimte, een bestuurswetenschapper over handhaving, uniformen en chaos in de stad, en diverse mensen over hun eigen gedrag in de openbare ruimte. Op de website www.bijzonderedienstverlening.nl zijn de interviews als video te bekijken.

 

Interviews
All services took place in public area’s, like squares, parks, in busses, libraries and on the streets. These interviews with experts referred to different views on behaviour in – and organisation of the public area. The experts are people who are professionaly specialized in a certain subject (Theorethical experts) or people who are talking about their personal experiences (Experience-based experts). For example, a policeman was talking about wearing a uniform, a psychologist on eyecontact and distance between strangers in public area’s, a child talks about being on a swing, an urban planner on how people have contact in public area’s, an expert in control of behaviour in public spaces talks about regulating behaviour, uniforms and pleasant chaos, and several people talk about their own behaviour in public area’s. On www.bijzonderedienstverlening.nl all interviews can be seen as video (in dutch)

Mupi's

Mupi’s
Door heel Tilburg was op Mupi’s de aankondiging van Bijzondere Dienstverlening te zien.

 

Mupi’s
The project was announced in Tilburg by using ‘Mupi’s’: big billboards that are spread throughout the city.

Lezingen / Lectures

Lezingen
Op 6 april 2011 werd een lezingenavond georganiseerd rondom Bijzondere Dienstverlening.

Sprekers:
Bas Haring is filosoof. Op een frisse en toegankelijke manier probeert hij wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat ‘t begrijpbaar wordt voor jan en alleman. Via boeken, columns, lezingen en tv. Aan de Universiteit Leiden is hij o.a. bijzonder hoogleraar “publiek begrip van wetenschap”. Op deze avond ging hij op zijn eigen manier in op Bijzondere Dienstverlening.
Sander van der Ham is stadspsycholoog (niet verbonden aan een bepaalde stad). Hij onderzoekt gedrag in de openbare ruimte van steden. Voor deze lezing is hij op zoek gegaan naar de ziel van Tilburg. Die ziel wordt bepaald door de mensen die in Tilburg wonen, zij geven betekenis aan de stad door erin te leven. Sander van der Ham heeft voor zijn lezing onderzoek gedaan in Tilburg, zo heeft hij video-opnames gemaakt, experimenten gedaan en een aantal Tilburgers geïnterviewd.
Ingrid Luycks is historica en kunsthistorica, en eigenaar van Luycks Gallery in Tilburg. Haar lezing betrof een onderwerp waar zij patent op heeft: Absurdisme in Tilburg.
Judith van den Berg is beeldend kunstenaar. Zij heeft het project Bijzondere Dienstverlening bedacht. Ze heeft de avond ingeleid en heeft iets meer laten zien van haar werk en speciaal gefocust op Bijzondere Dienstverlening.

 

Lectures
On April 6 2011, an evening with lectures was organized as part of the project.

Speakers:
Bas Haring
A Dutch philosopher, writer, television presenter and professor.
Haring tries to make others think about simple and complex issues.
Sander van der Ham
Urban psychologist, doing research on behaviour in public area’s.
Ingrid Luycks
Historian and art historian, owner of Luycks Gallery in Tilburg.
Judith van den Berg
Artist, initiator of the project.