Droge info / Dry info

Judith van den Berg is gefascineerd door waarneming en gedrag. Ze kiest haar materiaal uit dat wat om ons heen aanwezig is. Mensen, ruimtes, manieren van kijken, gewoontes, betekenis die mensen ergens aan hechten, geschiedenis van een plek. Al die dingen en meer kunnen als materiaal dienen. Dat materiaal wordt onderzocht en bewerkt. Haar bevindingen en wijzigingen doen zich in allerlei verschijningsvormen aan ons voor. Bijvoorbeeld als video, als foto, als gebeurtenis waar je plotseling deel van uitmaakt, als tekening, brief, beeld of boek.

Ze werkt zowel alleen als samen met anderen. Vaste samenwerkingen heeft ze met Wibbine Kien als Wake up in It, en met Geneviève Kooijman als Superduo.


Judith van den Berg
is fascinated by perception and behaviour.
She chooses her material from what is already present around us. People, spaces, ways to see things, habits, meaning that people attach to something, history of a certain place. All these things and more can serve as material. This material is explored and adapted. Her findings and changes are presented to us in various ways. For instance, as a video, a photograph, an event you suddenly are part of, as a drawing, a letter, a sculpture or a book.

She works both as an indiviual artist and in cooperation with others. Ongoing cooperations: with Wibbine Kien as Wake up in It and with Genevieve Kooijman as Superduo.

Werk, waar? / Work, where?

 

Nieuw:
Een korte documentaire op Arttube over De dag dat ik een kunstwerk werd. De documentaire is gemaakt door Mario De Munck in opdracht van het Middelheimmuseum.

New:
short documentary about this project can be seen on Arttube.
This documentary is made by Mario De Munck and is commissioned by the Middelheimmuseum.

 

Geweest / Ended:

2018: Zee/snelweg & snelweg/zee, Stedelijk museum, Amsterdam (Grunberg in het Stedelijk)

2018: Buttonbar voor WIRED, Melanchtoncollege Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2017: WIJ ZIJN, creatieve denk/werk training voor Water Sensitive Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2017: De dag dat ik een kunstwerk werd / The day I became a work of art, Middelheimmuseum, Antwerpen

2017: Scènes in het groen, Zin en Button je blauw voor Water Sensitive Rotterdam

2017: Hotel Rotterdam, Wake up in Architecture (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2017: Deelname aan veiling ‘De aanschouw’ in Tent Rotterdam

2016: Deelname aan Rotterdamse Kunstkalender 2016

2016: Deelname aan tentoonstelling I desire, I am not afraid, Art space ‘EYE LOVE YOU’, Rotterdam

2016: Deelname aan MUAS, Maastricht Unexpected Art Spaces

2016: Vertoning 2 videowerken bij CineNoord, 15 september

2016: Deelname aan ‘Between you and me’(Martin & Inge Riebeek), Tilburg, met video’s ‘Afval’ en ‘Breken van een onbreekbare kam’. Samenstelling programma: Bas de Leijer.

2016:Woensdagmiddagprogramma voor Singeldingen Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2016: Hotel Rotterdam, Wake up in Architecture (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2016: Hotel Rotterdam, Wake up in Jazz (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

5 maart 2016: SNOR, Kunsthal Rotterdam tijdens Museumnacht (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

21 januari 2016: Lezing voor The department of inter-architecture, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

8 januari 2016: Geluid voor een tunnel, oostelijke fietsbuis Statentunnel Rotterdam

2015, Button Bar, Kunsthal (tijdens tentoonstelling Keith Haring) (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2015, DE WEG, tijdens ‘Kunst in het Witte de Withkwartier’  (12 + 13 september, als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2015, Hotel Rotterdam, Breakfast in Art voor do it, Kunsthal Rotterdam (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2015, Woensdagmiddagprogramma voor Singeldingen Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2015, Hotel Rotterdam, Wake up in Jazz (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2015, Hotel Rotterdam, Wake up in Poetry (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2015, Button Bar, Tent/Witte de With (Rotterdam) tijdens Museumnacht  (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2015, Hotel Rotterdam, Wake up in Art (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2014, Onderweg naar weet-ik-veel, voor personeel OBS Bloemhof Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2014, De wij-kunnen-ook-niet-tekenen club, voor Tent/Witte de With (Rotterdam) tijdens The Big Draw  (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2014, Hotel Rotterdam, Wake up in Architecture (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2014, Onderzoeker in de speeltuin, voor Stichting Zuidzijde in Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2014, Superheld, voor Stichting Zuidzijde in Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2014, Hotel Rotterdam, Wake up in Jazz (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2014, Geheimzinnige zinnen, voor Singeldingen Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2014, Woordrovers, voor Singeldingen Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2014, Hotel Rotterdam, Wake up in Art (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2013, Groen, voor Singeldingen Rotterdam (als Superduo, met Geneviève Kooijman)

2013, Hotel Rotterdam, Wake up in Jazz (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2013, Hotel Rotterdam, Wake up in Opera (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2013, Body in Motion, Pulchri Studio Den Haag

2013, Hotel Rotterdam, Wake up in Art (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2012, Kunstvlaai, Luchtmixen / Airblending. Met Fam.Ruim. Amsterdam

2012, Villa Zebra, BIK presentatie. Rotterdam

2012, Hotel Rotterdam, Wake up in Art

2012, Hotel Rotterdam, Wake up in Art (met Wibbine Kien, als Wake up in It)

2012, Video Schil op schermen metrostations, City Media, Rotterdam

2011, Private Lines op AFFR

2011, THUIS bij Frank Taal, Rotterdam

2011, Bijzondere Dienstverlening, Kort, Tilburg

2011, Video Schil op schermen metrostations, City Media, Rotterdam

2010, De Aanschouw, Rotterdam

2010, Waterkunst, programma voor selectie kunstenaars, Kunst & Ondernemen, Oost Watergraafsmeer

2010, CBK, vertoning 3 films, Rotterdam

2010, de speeltuin id11, Delft

2010, Veiling De Aankoop, De Wereld van Witte de With, Rotterdam

2010, website Glaspaleis Heerlen

2009, Car Art Festival, Delft

2009, Jeugdzonde, Hedah, Maastricht

2007/2008 Kasteel Westwijk, Vlaardingen (opdracht Waterweg Wonen)

2007, Watertanden, Hilde de Bruijn, Kunstuitleen Gouda, Sliedrecht, Gorinchem, Vlaardingen

2007, Kunstsupermarkt, Museum De Stadsgalerij Heerlen

2006, New Arrivals, NPS, Schil

2006, Follydock, NAI,  Rotterdam

2005, De omweg, Villa Zebra,  Rotterdam

2004, Romeinse tempelresten ontdekt onder glaspaleis, Museum de Stadsgalerij Heerlen,  Heerlen

2004, Zandbak, Hoek van Holland

2003, Rotterdams Fabrikaat, CBK, Rotterdam

2003, Schefferbeurs, Dordrechts Museum,  Dordrecht

2002, 5 op een rij, Vishal, Haarlem

2002, Onnuttige uitvindingen, Villa Zebra,  Rotterdam

2002, Spinoza en prostitutie, Hot red lokaal,  Den Haag

2002, Hot red lokaal, HNH (het nieuwe huren), Den Haag, project van Esther Didden

2000, Protestantse kerkje, Inkeer, Stevensweert

2000, Hedah op lokatie, Buiten, Maastricht, stadspark

2000, Ten toon, Hedmark Kunstsenter,  Hamar (N)

1999, Borderline-Pilot, Museum van Bommel van Dam, Venlo

1999, 5 jaar Art Primeur, Pictura, Dordrecht

1999, Park van de toekomst, Westergasfabriek,  Amsterdam

1998, Zeitspanne/Spannweiten, Schleiden (D)

1998, Kunstcentrum Sittard, Sittard

1997, video en beeld voor Faculteiten 2, Universiteit Maastricht,  Maastricht

1997, Voormalig Bonnefantenmuseum, Alumni ABK, Maastricht

1996, Van den Berg/Wouters, Hedah,  Maastricht

1996, Art Primeur, Congresgebouw, Den Haag

1995, De Collega’s, De Fabriek,  Eindhoven

1995, Looking for trouble, Suermondt-Ludwig museum, Aachen (D)

1995, 1-hour art, Arti et Amicitiae, Amsterdam

 

Videowerk is doorlopend te zien op:

  • Instant Cinema
  • Online portal van EYE voor experimentele films en kunstfilms.
  • Vimeo
  • Platform voor videowerk

 

 

Opleidingen / Educations

 

2011-2012 BIK opleiding, Willem de Kooning academie/ Villa Zebra
1993- 1995, Akademie Beeldende Kunsten, Maastricht
1991- 1993, Rietveldacademie, Amsterdam
1985- 1991, Maastricht University, geestelijke gezondheidskunde (GGK, soort psychologie)

 

2011-2012 BIK opleiding, (Artists in classrooms) Willem de Kooning academie/ Villa Zebra
1993- 1995, Art Academy ABK, Maastricht
1991- 1993, Art Academy Rietveldacademie, Amsterdam
1985- 1991, Maastricht University, mental health (resembles psychology)

 

Meer teksten / More texts

 

Het videowerk van Judith van den Berg ademt lichtvoetigheid en plezier uit. Het is een omgang met de alledaagse werkelijkheid zoals je die nog bij kinderen en goede kunstenaars tegenkomt. Van den Berg doorbreekt de manier waarop we iets zien of hoe we vinden dat we iets zouden moeten zien. Judith van den Berg toont dat onze manier van omgaan met de dingen vol zit met allerlei afspraken. En bij nader inzien zijn die misschien helemaal niet zo logisch als dat ze op het eerste gezicht lijken. Martine Herman

The videowork of Judith van den Berg seems to breathe pleasure and lightness.
Her way of dealing with reality is a special one, which we find in children and good artists. She disturbs the way we see things, or the way we think we should see things. Judith van den Berg shows that the way we handle everyday life is dependant on lots of agreements. And when we take a closer look, these agreements are not as logical as they seem. Martine Herman

De manier waarop Judith van den Berg haar artistieke denken conceptualiseert verhoudt zich op een directe manier tot de gebeurtenissen en feitelijkheden van het leven zelf. In de meeste gevallen speelt de toeschouwer een belangrijke rol in haar projecten; hij is als intermediair onlosmakelijk verbonden met het beeld en het idee. Niet alleen in overdrachtelijke zin, soms fungeert de toeschouwer zelfs als een onzichtbaar geregisseerde performer die de opdrachten van de kunstenaar-regisseur uitvoert. Met een subtiele archeologische speurzin kan Judith van den Berg soms een sporenpatroon van de menselijke psyche ontdekken in materie of in sociologisch bepaalde gewoontes van de samenleving. Zij registreert deze patronen of typerende afwijkingen in heldere en vaak humoristische beelden. Als kunstenaar-onderzoeker maakt zij de historisch bepaalde kloof tussen wetenschap en kunst kleiner en draagt bij tot een overbrugging van ogenschijnlijk tegengestelde disciplines. De werkwijze van Judith van den Berg kan de taaiste materie of cliché-begrippen transformeren tot een spannend en voor iedereen begrijpelijk communicatiemiddel. Mique Eggermont

The way Judith van den Berg translates her artistic thinking is directly linked to actual situations.
In most of her works the observer plays an important role. He is directly connected to the idea and to the actual presentation. Not only in an imaginative sense, sometimes the observer even functions as an invisibly directed performer, who performs the assignments of the artist/director. By subtle archeology-like research Judith van den Berg sometimes discovers recurring traces of the human mind in matter or in sociologically determined habits. She registers these patterns or typical tendencies in clear and often humourous images. As artist-researcher she decreases the historic gap between science and art, and she contributes to the bridging of seemingly opposite disciplines. Her work can transform the toughest subjects or stereotypes into an exciting and comprehensible instrument of communication. Mique Eggermont

Van den Berg speelt met alles wat wij als vanzelfsprekend aanvaarden.
Haar concepten gaan over het kijken en het daarvan bewust worden. Het is als het argeloos wandelen over een trottoir totdat je voet op een scheefliggende tegel stapt. Het vanzelfspekende in het bestaan wordt weer zichtbaar gemaakt. Zorgvuldig pelt zij laag voor laag haar ideeën uit, totdat de kern overblijft. Werkelijkheid en fictie lopen door elkaar in haar installaties, maar wat Van den Berg aanpakt levert altijd een ‘verhaal’ op, eenvoudig en subtiel. Een intelligent kunstenaar die het tot haar taak stelt om complexe ideeen helder en toegankelijk te communiceren met het publiek. Jury Schefferbeurs 2003 (Theun Okkerse, Henk van Dalen, Lisan Freijsen, Nico Parlevliet, Moniek Peters)

Van den Berg is playing with everything that seems self-evident.
Her concepts are about views and about being aware of these views.
It is like a simple walk on the pavement, when suddenly you step on an uneven-lying tile. What we normally take for granted is suddenly made visible again. Carefully, she peels the layers of her ideas, untill only the heart of the idea remains. Her installations let reality and fiction mingle, and create clear and subtle stories. An intelligent artist, who sees it as her mission to present complex ideas in a plain and accessible way. Jury Scheffergrant 2003 (Theun Okkerse, Henk van Dalen, Lizan Freijsen, Nico Parlevliet, Moniek Peters)

Website

 

Ontwerp en uitvoering van deze website: Rogier Kien

Design and implementation of this website: Rogier Kien

Stichting Ding 1 / Foundation Thing 1

 

Stichting Ding 1
De stichting wordt gebruikt bij opdrachten en projecten van Judith van den Berg of Wake up in It waarbij een stichting nodig is. Doelstelling: het bevorderen van een manier van kijken die ruimte laat voor verschillende mogelijkheden.

Foundation Ding 1
The foundation is used when a foundation is needed for Judith van den Berg or Wake up in It.
Goal of the foundarion: To promote a view that allows various possibilities.

Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring en cookies

• Identiteit:
-Judith van den Berg werkt aan eigen projecten, deze verklaring geldt voor haar eigen projecten.
-Samen met Geneviève Kooijman werkt ze aan Superduo. Omdat Judith en Geneviève allebei al ingeschreven staan bij de KvK en de belastingdienst, hebben ze besloten niet nog een extra onderneming op te zetten. Vandaar dat ze alles regelen vanuit hun rollen als ondernemers. Deze verklaring geldt ook voor projecten van Superduo.
-Daarnaast werkt Judith van den Berg samen met Wibbine Kien aan Wake up in It. Wake up in It is een eigen onderneming, en heeft een eigen privacyverklaring.

• Contactgegevens:
Judith van den Berg, beeldend kunstenaar
Rotterdam, Nederland
info@judithvandenberg.com
0031641468018

• Wat voor persoonsgegevens verzamel ik?
Email adressen
Telefoonnummers
Foto’s van deelnemers aan mijn projecten

• Hoe ga ik om met uw gegevens?
Ik ga respectvol om met uw gegevens. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan anderen. Ik weeg mijn belangen af tegen uw belangen: ik verzamel en bewaar alleen de gegevens die echt nodig zijn om mijn werk goed te doen. Bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om contact te houden met geïnteresseerden en opdrachtgevers. Of bijvoorbeeld de foto’s die duidelijk maken hoe een bepaald werk er uitziet.
Foto’s: ik plaats nooit foto’s waarvan ik denk dat iemand zich er ongemakkelijk bij voelt.
Email of telefoonnr’s geef ik nooit door aan derden.
Social media: ik ben heel voorzichtig (geworden). Ik heb een Facebookpagina, een Twitteraccount en een Instagram pagina. Ik probeer zo min mogelijk foto’s te plaatsen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn gebracht. U kunt natuurlijk contact met mij opnemen als u zichzelf op een foto herkent en u niet op die manier te zien wil zijn. Ik zal die foto dan verwijderen.

• Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
-Toestemming
Wanneer u mij uw telefoonnummer geeft, of uw email-adres, en u graag op de hoogte gehouden wil worden over mijn activiteiten, hou ik uw email adres en telefoonnummer in mijn bestand. Op die manier kan ik u voorzien van informatie. Op dit moment heb ik nog geen directe mogelijkheid om in te schrijven voor een nieuwsbrief. Ik werk aan een nieuwsbrief-inschrijving via de website.
-Uitvoering van een overeenkomst
Als ik door u word ingezet heb ik uw email adres en telefoonnummer nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
-Gerechtvaardigd belang
Mijn werk heeft een bijzondere relatie met publiek. Publiek wordt meestal direct betrokken bij het werk en maakt soms zelfs deel uit van het werk. (Toekomstige) opdrachtgevers willen kunnen zien hoe mijn werk beleefd wordt. Daarom is het van groot belang dat ik de juiste foto’s kan laten zien op mijn website. De juiste foto’s? Foto’s waarop te zien is dat publiek betrokken is bij mijn werk. Ik ben mij ervan bewust dat dit gevoelig ligt, en ik doe er alles aan om te zorgen dat u zich goed voelt bij de foto’s die ik gebruik. Natuurlijk kunt u contact met mij opnemen als u zichzelf op een foto herkent en u niet op die manier te zien wil zijn. Ik zal die foto dan verwijderen.

• Social media
Met social media ben ik heel voorzichtig (geworden). Ik heb een Facebookpagina, een Twitteraccount en een Instagram pagina. Ik probeer zo min mogelijk foto’s te plaatsen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn gebracht. U kunt natuurlijk contact met mij opnemen als u zichzelf op een foto herkent en u niet op die manier te zien wil zijn. Ik zal die foto dan verwijderen.

• Hoe lang bewaar ik die gegevens?
Emailadressen en telefoonnummers bewaar ik zo lang als nodig voor het contact dat ik met u heb. Dus voor uitvoering van een opdracht, of, als u dit hebt aangegeven, voor het ontvangen van informatieve mails/nieuwsbrieven. Foto’s op mijn website laat ik graag blijvend zien. U kunt natuurlijk contact met mij opnemen als u zichzelf op een foto herkent en u niet op die manier te zien wil zijn. Ik zal die foto dan verwijderen.

• Uw recht
U kunt mij vragen
-welke persoonsgegevens ik precies van u bewaar
-uw persoonsgegevens te veranderen of te verwijderen

• Cookies
Een cookie is een hoeveelheid data die wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer wordt teruggestuurd naar de server. Mijn website plaatst ‘first party cookies’. Dit zijn cookies die door de website zelf worden geplaatst en die alleen door de website zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteit van de site. Ik doe helemaal niets met deze cookies.

• Copyright
De ideeën en projectnamen die ik gebruik zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan om die ideeën en projectnamen te gebruiken zonder mijn toestemming. 

 

Laatst gewijzigd: juli 2018